Σύλλογος διδασκόντων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

 ΜΟΝΙΜΟΙ (αλφαβητικώς):

ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΓΚΟΥΡΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΕ02, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΠΑΪΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕ04.01, ΦΥΣΙΚΟΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΠΕ04.02, ΧΗΜΙΚΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ, ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΜΑΡΙΑ, ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ