Ανακοινώσεις

21 Φεβ 2024

πρόγραμμα ERASMUSΚατατέθηκε την 19η Φεβρουαρίου 2024 αίτηση για συμμετοχή του Σχολείου μας στο  ERASMUS+

το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

με το έργο: "Ισότητα και συμπερίληψη σε ένα αειφόρο σχολείο".


Η αίτηση κατατέθηκε επειδή ο διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων  έχουν ως προτεραιότητες την  προώθηση των ίσων ευκαιριών και της πρόσβασης,

της ένταξης, της πολυμορφίας και της δικαιοσύνης, χωρίς φραγμούς και αποκλεισμούς, σύμφωνα και με τους στόχους του προγράμματος Erasmus+.


Θέλουμε να μετατρέψουμε το σχολείο μας σε πρότυπο αειφόρου κοινότητας

και να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία καλλιεργώντας τις κοινωνικές και άλλες δεξιότητες των μαθητών μας.