Ανακοινώσεις

9 Απρ 2024

ΛΗΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024


ΑΠΟΦΑΣΗ


 


Αριθμ. 32515/ΓΔ4 /ΦΕΚ 2086 Β΄/7-4-2024


 


Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους


2023-2024.


 


Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


αποφασίζουμε:


…..ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2023-2024:


……β. Των ημερησίων ….. Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων … (δημόσιων και ιδιωτικών) της Χώρας, η 17η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή.


 


 


Η Υφυπουργός


ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ