Ανακοινώσεις

24 Απρ 2024

ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣΔιαβάστε το επισυναπτόμενο έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής 

Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας, με θέμα «Εμβολιασμός έναντι του


κοκκύτη-Συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών» που κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας προς ενημέρωσή σας


(1192.0Kb)