Ανακοινώσεις

4 Μαι 2024

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

(Η Ανάσταση, 14ος αι.  Μονή της Χώρας, Κωνσταντινούπολη) 


Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν· Χριστὸς Ἀνέστη.


(Δοξαστικό των Αίνων, Κυριακή της Αναστάσεως)