Ανακοινώσεις

19 Ιουν 2024

ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΠΑρακαλούμε να μελετήσετε με προσοχή το επισυναπτόμενο έγγραφο.

Δικαίωμα υποβολής Μηχανογραφικού έχουν όσοι απόφοιτοι (φετινοί, ή παλαιοτέρων ετών) έλαβαν μέρος στις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις (για το 90% των θέσεων)

και αυτοί που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές των ετών 2022, ή 2023 (για το 10% των θέσεων).

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δημιουργήσουν κωδικό για την  εισαγωγή στην βάση του ΥΠΑΙΘΑ.

(141.8Kb)