Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ο σεβασμός όλων στον Εσωτερικό Κανονισμό του Σχολείου μας συμβάλλει

    στην καλύτερη και αρμονικότερη λειτουργία της σχολικής κοινότητας”

(260.1Kb)